1996-1997

De wisselwerking tussen Europa en Amerika in de 20e eeuw

over wat er ontstond nadat de Europese cultuur in de Amerikaanse smeltkroes kwam en wat er ontstaat als de Amerikaanse cultuur in de Europese smeltkroes komt

Ies Monas, musicus en cultuurbeschouwer, signalen en signalement van een cultuur

Chris van der Heyden, historicus, historisch gezien

Wim Verstappen, filmer de invloed van de Amerikaanse film op de Europese cultuur

Daaf Ledeboer, architectuurhistoricus het gezicht van de architectuur in de massacultuur

Carel Blotkamp, beeldend kunstenaar-kunsthistoricus de perceptie van de Amerikaanse kunst in Europa

René Eckhardt, pianist, concert met toelichting over de invloed van jazz in de klassieke muziek