Ontmoetingspunt  voor beoefenaars en liefhebbers van muziek, poezie, literatuur,  expressie, beeldende kunst, kunst- en cultuurbeschouwing... Zoals bekend is onze Salon sinds 2011 'en route'

Als de werkelijkheid losbreekt
 
Op deze dichtregel van dichter/schilder Lucebert reageren tien kunstenaars van Terra-Viva
in de Haagse Kunstkring van 31 augustus t/m 25 september 2016
.
Aad Ledeboer neemt met 6 werken deel aan deze tentoonstelling
.

Loes Ledeboer houdt een voordracht aan de piano 
Uit het boek ‘de Procedure’ van Harry Mulisch vertelt ze het verhaal De Golem 
gecombineerd met muziek van Bohuslav Martinu 


Bekijk het op YouTube

zondagmiddag 11 september 2016 om 14.30 uur 
in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag. 
De Albert Vogelzaal heeft 60 stoelen.
www.terra-viva.nl